Testament

Testament to dokument określający sposób zarządzania majątkiem osoby po jej śmierci. Może go sporządzić każdy, kto ukończył 18 lat. Istnieją różne formy testamentu. Testament w każdej chwili można również odwołać lub zmienić jego treści.

Ważność testamentu można podważyć, jeśli istnieje podejrzenie co do jego sporządzenia pod przymusem, w stanie niepełnej świadomości oraz w przypadku wystąpienia innych błędów lub wad oświadczeń woli. Testament może także służyć do wyznaczenia opiekuna dla nieletnich lub niepełnosprawnych dzieci.

General Power of Attorney

General Power of Attorney to dokument dający pełnomocnictwo wyznaczonej osobie, która może podejmować decyzje związane z finansami, aktywami i długami w imieniu klienta na wypadek, gdyby klient nie był w stanie podejmować ich samodzielnie. Twój agent może wypisywać czeki, opłacać rachunki, zarządzać Twoimi kontami, a nawet składać zeznania podatkowe. On lub ona ma obowiązek ochrony Twojego dobra i śledzenia działań podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku.

Health Care Power of Attorney/Living Will

Health Care Power of Attorney to dokument dający pełnomocnictwo wyznaczonej osobie, która może podejmować decyzje związane z klienta zdrowiem i wszystkimi potrzebami medycznymi. Jeśli uznasz że pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej jest właściwe dla Ciebie, możesz również chcieć sporządzić testament życiowy (Living Will) który odnosi się do twoich życzeń dotyczących określonych procedur medycznych i możliwej opieki u schyłku życia. Twój pełnomocnik jest odpowiedzialny za zapewnienie ze Twoje życzenia są przestrzegane.

Trust

Trust to umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee, w sposób określony w umowie trustu. Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje określone mienie na rzecz trustee, a trustee będzie zarządzał tym mieniem na korzyść określonych beneficjentów. Każdy trust posiada więc jednego lub więcej trustee, którzy są odpowiedzialni za administrowanie trustem i wykonywanie warunków umowy trustu. Natomiast beneficjentami są ci, którzy są uprawnieni do otrzymywania zysków z działalności trustu (w danym momencie lub w przyszłości). Do beneficjentów tych może należeć również sam donator.

Oświadczenie o Wyznaczeniu (TOD)

Oświadczenie o wyznaczeniu (TOD), gdy jest prawidłowo zarejestrowane, pozwala na bezpośrednie przekazanie opisanej nieruchomości wyznaczonemu beneficjentowi lub beneficjentom po śmierci właściciela, unikając w ten sposób administrowania spadkiem. Rejestracja przelewu odbywa się poprzez złożenie aktu zgonu i oświadczenia pod przysięgą podpisanego przez osobę znającą fakty oświadczenia, w tym ewentualnie wyznaczonego beneficjenta, w biurze Rejestratora.

About the author : Sobon Law, LLC

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Learn more about the topics that interest you

Get Answers to Frequently Asked Estate Planning Questions

Access Documents to Begin the Estate Planning Process

Learn About Our Other Areas of Practice

Create a Plan to Support Your Future Legacy

Schedule a Consultation With Attorney Patrycja