CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest planowanie nieruchomości?

Jest to proces podczas którego człowiek może dokonać ustaleń w zakresie zarządzania i podziału majątku po śmierci. Poprzez planowanie spadkowe, osoba może zmniejszyć zobowiązania podatkowe, zadbać o bliskich ze specjalnymi potrzebami i wyznaczyć zaufane osoby do podejmowania decyzji w jej imieniu w przypadku ubezwłasnowolnienia

Co jeśli nie posiadam planu nieruchomości?

Jeśli umrzesz bez planu spadkowego, decyzje dotyczące majątku i osób pozostających na Twoim utrzymaniu zostaną podjęte przez sąd zgodnie z prawem dziedziczenia ustawowego. Nie będziesz miał żadnego wpływu na to, kto z Twoich bliskich otrzyma Twoją nieruchomość lub kto będzie odpowiedzialny za Twoje sprawy końcowe.

Jak często powinienem aktualizować mój plan nieruchomości?

Co trzy do pięciu lat i po wszelkich poważnych zmianach życiowych, takich jak małżeństwo, rozwód, narodziny dziecka, śmierć współmałżonka lub przeprowadzka do nowego stanu

 

About: admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *