Dokumenty do Planowania Nieruchomości

Testament Testament to dokument określający sposób zarządzania majątkiem osoby po jej śmierci. Może go sporządzić każdy, kto ukończył 18 lat. Istnieją różne formy testamentu. Testament w każdej chwili można również odwołać lub zmienić jego treści. Ważność testamentu można podważyć, jeśli istnieje podejrzenie co do jego sporządzenia pod przymusem, w stanie niepełnej świadomości oraz w przypadku

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest planowanie nieruchomości? Jest to proces podczas którego człowiek może dokonać ustaleń w zakresie zarządzania i podziału majątku po śmierci. Poprzez planowanie spadkowe, osoba może zmniejszyć zobowiązania podatkowe, zadbać o bliskich ze specjalnymi potrzebami i wyznaczyć zaufane osoby do podejmowania decyzji w jej imieniu w przypadku ubezwłasnowolnienia Co jeśli nie posiadam planu nieruchomości? Jeśli umrzesz bez planu